Сторінка практичного психолога

Головною метою психологічної служби у дошкільному закладі є:

1. Психологічна допомога малюкам, які щойно прибули до ДНЗ.

2. Забезпечення сприятливого психологічного клімату в дитячому колективі та в колективі педагогів.

3. Сприяння створенню оптимальних умов виховання і розвитку дітей, допомога вихователям в забезпеченні здійснення особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини з урахуванням індивідуально - психологічних особливостей дітей при організації їх виховання і навчання.

4. Формування психологічної готовності до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку.

5.Підвищення психологічної компетентності колективу працівників та педагогів.

Головна мета:

- створення умов для нормального психічного розвитку дітей та збереження їх психічного здоров’я.

Основним завданням психологічної служби дошкільного навчального закладу №17 є

використання здоров’єзберігаючих технологій;

визначення та формування психологічної готовності до шкільного навчання;

складання програм індивідуальної роботи з дітьми з метою полегшення їхньої адаптації до шкільного навчання;

спостереження за переломними моментами розвитку, діагностична та корекційно - розвивальна робота з дітьми, які потребують підвищеної уваги, виявлення та усунення психологічних причин відхилень у розвитку;

консультаційна робота з адміністрацією дитячого закладу, вихователями й батьками щодо психологічних проблем виховання дітей;

проведення різноманітних корекційно - розвивальних та відновлювальних робіт з дітьми, які цього потребують;

допомога у підтримці сприятливого психологічного клімату у дитячих колективах та у колективі дошкільного закладу, попередження та вирішення конфліктних ситуацій.

Задачі:

- в ході спостереження виявити дітей, які не адаптувались до умов перебування в дошкільному закладі;

- провести вступні бесіди з батьками дітей, які починають відвідувати дошкільний заклад вперше;

- проведення корекції та розвитку пізнавальної сфери особистості дитини;

- складання психологічних характеристик дітей дитячого садка;

- діагностична робота для виявлення тривожності дітей старшого дошкільного віку;

- діагностика психологічної підготовки дітей до школи, інтелектуальних здібностей та взаємодії дитини з батьками.

Практичні психологи мають робоче місце, яке призначене для підготовки до занять з дітьми, виступів, обробки результатів психологічних обстежень та оформлення висновків і рекомендацій. Робоче місце психолога розташовано у приміщенні з достатнім природним і штучним освітленням. Робоче місце практичного психолога укомплектовано меблями (стіл з секціями для зберігання книжок, навчально-методичних матеріалів стільці), килимом для підлоги, діагностичними засобами, канцелярським приладдям.

Психологічна служба закладу діє відповідно до статей 21, 22 Закону України «Про освіту» та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за N 687/16703, Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції про права дитини, етичного кодексу психолога, державної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» посадової інструкції практичного психолога.

Основною метою діяльності психологічної служби ДНЗ №17 є психологічне

забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників.

Завдання на 2017 – 2018 навчальний рік

Науково-методична проблема: Формування життєвоспроможної особистості шляхом підвищення якості дошкільної освіти у нових соціокультурних умовах засобами національно-патріотичної педагогіки, театральної педагогіки та акмеологічних освітніх технологій. ( 4 рік).
 

  1. Продовжити роботу педагогічного колективу щодо реалізації проблеми «Освіта – для життя» через впровадження педагогіки емпауерменту у процесі реалізації програми Н.Гавриш «Освіта для сталого розвитку для дошкільників».

     
  2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на реалізації завдань креативного розвитку дитини у грі у світлі оновленої програми «Українське дошкілля». («Креативні ігри»).

     
  3. Спрямувати роботу педагогічного колективу на удосконалення якості освітньо-виховного процесу щодо формування компетентності дошкільників засобами мистецтва на засадах інтеграції.

     
  4. Продовжити роботу педагогічного колективу на вдосконалення співпраці дитячого садка та родини щодо формування у дитини загальнолюдських та національних цінностей у світлі Концепції національно-патріотичного виховання через організацію театру «МАГІЯ».

Методична проблема практичного психолога Марущак Т.В. в 2017-2018 н.р.: Використання арт-терапії в корекційній роботі з подолання психоемоційних порушень у дітей дошкільного віку.
 

Інтернет-консультації для батьків

Адаптація дитини до дитячого садка

Алгоритм адаптації дитини до дитячого садка

Казкотерапія у роботі з дошкільниками

Психологічні рекомендації з розвитку творчих можливостей дитини

"Подорож до казкової країни"  (психологічний тренінг для вихователів)