Методична робота з кадрами

 

Методична робота в ДНЗ - важлива умова підвищення якості педагогічного процесу, частина цілісної системи безперервної освіти, спрямована на поглиблення, актуалізацію знань, умінь та навичок педагогів, які грунтуються на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і сприяють підвищенню професійної  майстерності кожного педагога, на формування колективу однодумців, розвиток творчого потенціалу всіх педагогів, необхідного для якісної освітньо-виховної роботи в ДНЗ.

Форми методичної роботи:

  • Педагогічні ради;
  • Педагогічні читання;
  • Консультпункт "Хочу все знати";
  • Творча група "Свіжий подих";
  • Семінари-практикуми;
  • Майстер-клас "Крок до зірок";
  • Робота з педагогами-початківцями "Паросток";
  • Рота з педагогами, які атестуються;
  • Робота з помічниками вихователів.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами

у 2019-2020н.р.

Науково-методична проблема: Удосконалення роботи педагогічного колективу щодо надання дітям якісної дошкільної освіти із забезпечення компетентнісного розвитку дитини в умовах комфортного освітнього середовища на засадах впровадження театралізованої діяльності та педагогіки партнерства.

1. Продовжити роботу щодо формування у дитини цілісної картини світу на засадах інтеграції освітнього процесу через забезпечення діяльнісного підходу до реалізації програми "Освіта для сталого розвитку".

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на реалізацію Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Удосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дошкільників у свіітлі завдань осввітньої лігнії "Мова дитини" БКДО через упровадження сучасних освітніх технологій.

3. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на забезпечення педагогіки партнерства щодо реалізації життєво компетентної особистості через упровадження сучасної міжнародної технології "Лялька - персона" в умовах освітньої реформи "Нова українська школа" через організацію театру "МАГІЯ".

Методичний конструктор: Забезпечення ефективного планування та організації освітнього процесу: лайфхаки методичного конструктора (Н.Гавриш, головний науковий співробітник лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання НАПН України)

Здійснення внутрішнього контролю в дошкільному закладі
Педагогічна рада в ДНЗ:

    

  

                                                                                                                                                                        Майстер-клас “Крок до зірок”