Методична робота з кадрами

 

Методична робота в ДНЗ - важлива умова підвищення якості педагогічного процесу, частина цілісної системи безперервної освіти, спрямована на поглиблення, актуалізацію знань, умінь та навичок педагогів, які грунтуються на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і сприяють підвищенню професійної  майстерності кожного педагога, на формування колективу однодумців, розвиток творчого потенціалу всіх педагогів, необхідного для якісної освітньо-виховної роботи в ДНЗ.

Форми методичної роботи:

  • Педагогічні ради;
  • Педагогічні читання;
  • Консультпункт "Хочу все знати";
  • Творча група "Свіжий подих";
  • Семінари-практикуми;
  • Майстер-клас "Крок до зірок";
  • Робота з педагогами-початківцями "Паросток";
  • Рота з педагогами, які атестуються;
  • Робота з помічниками вихователів.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами

у 2017-2018н.р.

Науково-методична проблема: Формування життєвоспроможної особистості шляхом підвищення якості дошкільної освіти у нових соціокультурних умовах засобами національно-патріотичної педагогіки, театральної педагогіки та акмеологічних освітніх технологій (4 рік).

1. Продовжити роботу педагогічного колективу щодо реалізації проблеми "Освіта для сталого розвитку для дошкільників".

2. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на реалізацію завдань креативного розвитку дитини у грі у світлі оновленої програми "Українське дошкілля" (Креативні ігри").

3. Спрямувати роботу педагогічного колективу на удосконалення якості освітньо-виховного процесу щодо формування компетентності дошкільників засобами мистецтва на засадах інтеграції.

4. Продовжити роботу педагогічного колективу на вдосконалення співпраці дитячого садка та родини щодо формування у дитини загальнолюдських та національних цінностей у світлі Концепції національно-патріотичного виховання через організацію роботи театру "Магія".

Здійснення внутрішнього контролю в дошкільному закладі
Педагогічна рада в ДНЗ:

    

  

                                                                                                                                                                        Майстер-клас “Крок до зірок”